اگر قصد دارید برای ویزای تجاری سوئد درخواست دهید و شرکت خود را در سوئد ثبت کنید، ما در کل فرآیند به شما کمک خواهیم کرد تا احساس بهتری داشته باشید .از درخواست برای اجازه اقامت به اداره مهاجرت، ثبت شرکت، افتتاح حساب بانکی، حسابداری مداوم و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده  گرفته تا سایر مسائل مالی که ممکن است در تجارت آینده شما پیش بیاید.

مدارک خود را به ما بسپارید و ما رسیدگی خواهیم کرد.

ما به کسانی که در حال ثبت شرکت در سوئد هستند خدمات زیر را ارائه می دهیم:

طرح های تجاری
نماینده امور شما در اداره مالیات، اداره مهاجرت و اداره ثبت شرکت های سوئد
مشاوره کسب و کار برای استخدام نیروی کار خارجی در داخل و خارج از اتحادیه اروپا
نماینده اظهارنامه مالیاتی در اداره مالیات سوئد
حسابداری مداوم
حسابداری
خدمات مشاوره
صورت های مالی
اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
اظهارنامه مالیات بر درآمد
اظهارنامه های کارفرما
صورتحساب
مدیریت حقوق و دستمزد
گزارش های سالانه
وکالتنامه